kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

NL Onder Hoogspanning 
Op weg naar landelijke samenwerking
 
Tijdens ons overleg onlangs op het station van Zwolle, bleek wel dat we veel van elkaar kunnen leren. En ook dat er grote verschillen zijn in de aanpak en historie van de verschillende belangengroepen in het land.
Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat het in Groningen en Brabant gaat over de bouw van een nieuwe hoofdleiding terwijl anderen zich inzetten voor het onder de grond stoppen van bestaande leidingen in bewoonde gebieden. 

Daarnaast blijkt dat de insteek nogal verschilt. De ene groep hamert vooral op de gezondheidsproblemen en de andere op de (daarmee samenhangende) huizenprijzen en weer een andere vooral op het argument van het ministerie m.b.t. de rechtsongelijkheid voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn voor of na 2005. Wat zeker meespeelt is dat de overheden in ons land heel verschillend reageren op dit soort vormen van burgerparticipatie.

We hebben afgesproken dat we elkaar blijven informeren en dat we in de aanloop naar diverse verkiezingen de druk willen opvoeren. Gebleken is al dat sommige politieke partijen dit onderwerp opnemen in het verkiezingsprogramma als je daarom vraagt. Bovendien doen we verder onderzoek, onder andere hoe de wetgeving in de ons omringende landen is. Die lijkt namelijk strenger te zijn omdat de onveiligheid daar anders wordt ingeschat.

Zo mogelijk organiseren we een landelijke bijeenkomst (met het motto: Onder Hoogspanning) waarmee we ook de media kunnen bereiken.

Met vriendelijke groet,
Pieter Parmentier
Werkgroep Verkabeling Diepenveen
Werkgroep NL Onder Hoogspanning
 
PS: als je nog anderen weet die dit soort berichten willen ontvangen dan horen we het graag.
 
 
Initiatieven elders
 
 
Andere actieve verkabelingsgroepen in den lande: 
 
 
 
 
 
 
 
 Sleufloze techniek
Sleufloos verkabelen