kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

Commentaar RIVM

Met betrekking tot de velden rond de elektriciteitsvoorziening is het meeste onderzoek gedaan naar bovengrondse hoogspanningslijnen. Al die onderzoeken bij elkaar wijzen er op dat kinderen die in de buurt van zo'n hoogspanningslijn wonen mogelijke extra risico op leukemie lopen. Met betrekking tot volwassenen zijn er geen gezondheidseffecten aangetoond. Het (mogelijke) verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich af bij langdurige blootstelling aan magnetische veldsterkten hoger dan ergens tussen 0,2 en 0,5 microtesla (de microtesla is de eenheid van magnetische veldsterkte).

Om deze reden adviseert de Nederlandse regering te voorkomen dat er - in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen – nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische veldsterkten boven 0,4 microtesla. Omdat het op dit moment nog heel onzeker is of er werkelijk gezondheidseffecten door de hoogspanningslijn kunnen optreden heeft de Nederlandse overheid in 2005 besloten geen maatregelen te adviseren in bestaande situaties.

De hoogspanningslijn die door Diepenveen loopt is een zogenaamde 110 kV-lijn. Voor dat type lijn bedraagt de indicatieve zone 2 x 50 meter (gemeten vanaf het hart van de hoogspanningslijn). Deze zone geeft een indicatie voor de werkelijke magneetveldzone (specifieke zone). Deze specifieke  zone kan alleen door een berekening op een specifieke locatie worden bepaald en zal meestal smaller uitvallen dan de indicatieve zone. Diverse organisaties kunnen zo'n berekening doen, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Bouwkundige maatregelen om de magnetische velden van de hoogspanningslijn te reduceren zijn er eigenlijk niet. De enige mogelijkheid die echt helpt is het creëren van meer afstand tussen woning en hoogspanningslijn, maar dat is voor een bestaande woning meestal geen optie.

Magnetische velden meten kan elk deskundig bedrijf. Belangrijk is wel dat dan de stroom die tijdens de meting door de hoogspanningslijn loopt bij de netbeheerder wordt opgevraagd, anders zegt zo'n meting erg weinig. Stroom en magnetisch veld variëren namelijk sterk met tijdstip op de dag, dag van de week en het seizoen.

Wat betreft 'biosanering' van 50 Hz magnetische velden ben ik sceptisch. We hebben natuurlijk niet alle aangeboden hulpmiddelen doorgemeten, maar naar verwachting hebben die weinig effect. Het enige wat echt helpt is afscherming met het zogenaamde Mumetaal een legering (77% nikkel, 15% ijzer en de rest koper en molybdeen. Maar afscherming daarmee in grote oppervlakken, bijvoorbeeld de buitenmuur van een huis, is extreem duur en wordt daarom vrijwel nooit toegepast.

Gert Kelfkens
Wetenschappelijk onderzoeker
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Laboratorium voor Stralingsonderzoek

 

P2240004

Schermafbeelding 2020 09 13 om 100946