kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

Onderzoek RIVM

Met betrekking tot de velden rond de elektriciteitsvoorziening is het meeste onderzoek gedaan naar bovengrondse hoogspanningslijnen. Al die onderzoeken bij elkaar wijzen er op dat kinderen die in de buurt van zo'n hoogspanningslijn wonen mogelijke extra risico op leukemie lopen. Met betrekking tot volwassenen zijn er geen gezondheidseffecten aangetoond. Het (mogelijke) verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich af bij langdurige blootstelling aan magnetische veldsterkten hoger dan ergens tussen 0,2 en 0,5 microtesla (de microtesla is de eenheid van magnetische veldsterkte).

Om deze reden adviseert de Nederlandse overheid sinds 2005 voorzorgsbeleid om te voorkomen dat er - in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen – nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische veldsterkten boven jaargemiddeld 0,4 microtesla. Omdat het op dit moment nog onzeker is of er werkelijk gezondheidseffecten door de magnetische velden van de hoogspanningslijn kunnen optreden heeft de Nederlandse overheid besloten geen maatregelen te adviseren in bestaande situaties.

De hoogspanningslijn die door Diepenveen loopt is een zogenaamde 110 kV-lijn. Voor deze lijn bedraagt de indicatieve zone 2 x 75 meter (gemeten vanaf het hart van de hoogspanningslijn). Deze zone geeft een indicatie voor de werkelijke magneetveldzone (specifieke zone). Deze specifieke  zone kan alleen door een berekening voor een specifieke locatie worden bepaald en zal smaller uitvallen dan de indicatieve zone. Verschillende adviesbureaus kunnen zo'n berekening doen, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Magnetische velden meten kan elk deskundig bedrijf. Belangrijk is wel dat dan de stroom die tijdens de meting door de hoogspanningslijn loopt bij de netbeheerder wordt opgevraagd, anders zegt zo'n meting weinig. Stroom en magnetisch veld variëren namelijk met tijdstip op de dag, dag van de week en het seizoen.

Bouwkundige maatregelen om de magnetische velden van de hoogspanningslijn te reduceren zijn er eigenlijk niet. De enige mogelijkheid die echt helpt is het creëren van meer afstand tussen woning en hoogspanningslijn, maar dat is voor een bestaande woning meestal geen optie. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische velden en gezondheid, waaraan ook het RIVM deelneemt, is het vrijwel onmogelijk om magneetvelden van hoogspanningslijnen af te schermen. (laatste update: eind oktober 2021)

Na een advies van de Gezondheidsraad in 2018 en een evaluatie van het voorzorgsbeleid bij bovengrondse hoogspanningslijnen, wordt dat beleid momenteel herijkt. Op 1 oktober 2019 heeft de minister van EZK de Tweede Kamer aangegeven wel voorzorgsbeleid te blijven voeren, maar de advieswaarde voor het magneetveld van 0,4 microtesla (jaargemiddeld) en de bijbehorende magneetveldzonering te schrappen. Het herijkte beleid wordt vormgegeven rond technische bronmaatregelen en afstanden die 'redelijk, proportioneel en praktisch realiseerbaar zijn'. Op 25 maart 2021 heeft de minister van EZK de Tweede Kamer nader geïnformeerd. Het herijkte beleid is niet meer beperkt tot bovengrondse hoogspanningslijnen, maar zal ook ondergrondse kabels, transformatorhuisjes en hoogspanningsstations omvatten. In het herijkte voorzorgsbeleid zal de magneetveldzonering hoogstwaarschijnlijk geen rol meer spelen. Het herijkte beleid zal naar verwachting in 2022 zijn opgesteld. Tot het in werking treden van het herijkte beleid blijft het huidige voorzorgsbeleid van kracht.

PS: Het beleid van uitkoop en verkabeling is vastgesteld beleid dat reeds in uitvoering is. Dat staat los van het voorzorgsbeleid bij bovengrondse hoogspanningslijnen. Het programma voor de verkabeling van de reeds geselecteerde tracés blijft ongewijzigd en een eventuele herijking van het voorzorgsbeleid zal daar geen invloed op hebben.

Meer Informatie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: https://www.rivm.nl/hoogspanningslijnen/gezondheidseffecten
Voor vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P2240004

Schermafbeelding 2020 09 13 om 100946