kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

Beste lezer,

Deze website is bedoeld om alle betrokkenen in Diepenveen te informeren. Maar ook voor burgers elders in het land zodat we van elkaars ervaringen kunnen leren. We hebben inmiddels contact opgenomen met een aantal andere actieve verkabelingsgroepen. Zie het vakje linksonder: NL Onder Hoogspanning.

De campagne om in Diepenveen de hoogspanningskabels onder de grond te stoppen, begon met een eenmansactie in januari 2017. Gevolg was dat op 8 februari van dat jaar 30 omwonenden in het dorpshuis bij elkaar kwamen om te worden geïnformeerd.

Vervolgens is een werkgroep opgericht die meer informatie heeft ingewonnen, contacten heeft gelegd en een brief aan de gemeente heeft geschreven. Het aantal betrokken huishoudens nam toe tot ruim 75 en er was veel publiciteit in de regionale bladen.

Er volgde een overleg met de verantwoordelijk wethouder en twee ambtenaren, waarin aan de orde kwam dat het gaat over: rechtsongelijkheid, gezondheid, de waarde en de verkoopbaarheid van onze huizen en het beeldbepalende karakter van de hoogspanningslijnen en masten.

We hebben benadrukt dat het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZ en dat de wetswijziging die daar voorbereid werd tot doel heeft om woningeigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn gelijke rechten te geven als mensen die in huizen wonen van na 2005. Februari 2018 is de wetswijziging in de Tweede Kamer aangenomen. 

We hebben sinds de startbijeenkomst regelmatig overleg gehad met de Gemeente, informatie ingewonnen bij RIVM over de gezondheidsrisico's, contact opgenomen met de netbeheerder TenneT en het ministerie en het initiatief genomen om een landelijk netwerk van actiegroepen op te richten. Bovendien hebben we de media benaderd wat flink wat publiciteit opleverde.

Op 9 september 2020 was er een zogenaamde Forumbijeenkomst van de Gemeenteraad. Daarin hebben we onze argumenten nog eens toegelicht. De volgende stap was dat de Raad tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november 2021 geld reserveerde voor het haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek is in de zomer voltooid en door het College aan de Raad gestuurd. In Raalte en Veenendaal is ook dat station gepasseerd en werd onlangs besloten om de verkabeling te gaan uitvoeren! Zie verder in de nieuwsbrieven.

Inmiddels zijn we een mooie samenwerking gestart met de actiegroep van het trac├ę Colmschate N348 en worden we door de gemeente serieus genomen. In totaal gaat het om ruim 550 huishoudens die belang hebben bij een spoedige verkabeling.

Zie voor nieuwe ontwikkelingen onze nieuwsbrieven.

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Parmentier

 

PS: deze pagina heeft inmiddels ruim 741.000 hits gescoord (wat dat ook moge betekenen ;-)

 

P2240005

 

P9260005

 

IMG_4970.png