kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

Wetswijziging

Het initiatief is uitgegaan van het ministerie van EZK en de wetswijziging die daar voorbereid werd, brengt met zich mee dat alle hoogspanningslijnen die binnen een bebouwde kom door of dicht langs bewoond gebied lopen, in aanmerking komen voor vervanging door grondkabels. Dit betekent dat de tot dusverre bestaande rechtsongelijkheid voor eigenaren van huizen die voor 2005 gebouwd zijn en erna, kan verdwijnen.

Die ongelijke behandeling ontstond doordat vanaf 2005 vanwege mogelijk verband tussen kinderleukemie en het magnetisch veld rond hoogspanningslijnen, woningen op grotere afstand van bestaande hoogspanningslijnen werden gebouwd, danwel dat nieuwe lijnen op grotere afstand van bestaande woningen werden geprojecteerd. 

Bovengrondse en ondergrondse verbindingen

Het magnetische veld verandert als een bovengrondse verbinding wordt verkabeld. Direct boven het kabelbed neemt de magnetische veldsterkte zelfs sterk toe. Maar op wat grotere afstand ligt de veldsterkte rond kabels onder die van de bovengrondse verbinding. Volgens TenneT kunnen de kabels zodanig ondergronds gebracht worden dat de veldsterkte bovengronds niet meer meetbaar is. 

Schatting minimale en maximale afstanden vanaf hartlijn hoogspanningslijn, waarbij magnetische veld de waarde 0,2, 0,3 en 0,4 μT bereikt.

Spanning (kV)

Afstand in meters bij magnetische veldsterkte

0,2 μT

0,3 μT

0,4 μT

0,5 μT

380

145-180

120-150

100-125

90-115

220

110-215

85-175

75-150

65-135

150

55-115

40-95

35-80

30-70

110

40-75

30-60

24-50

20-45

50

35-60

30-45

25-40

20-35

 

 P4230002

 

Verschillen tussen de lijnen Harculo – Platvoet en Platvoet – Bergweide

Hoewel beide lijnen 110 kV-lijnen zijn, zijn functie en belasting verschillend. De lijn door Diepenveen (Harculo – Platvoet) is onderdeel van de van beide zijden te voeden ringlijn Harculo – Hengelo. Via deze ring worden de beide onderstations in Deventer gevoed, plus de onderstations in Olst-Wijhe, Holten-Rijssen en Goor. De enkelzijdig gevoede lijn Platvoet – Bergweide voorziet alleen het Deventer’ onderstation Bergweide. De belasting van beide lijnen verschilt hierdoor aanmerkelijk en daardoor zal ook de gemiddelde magnetische veldsterkte rond de lijn in Diepenveen hoger zijn dan die bij de lijn naar Bergweide.

Anders gezegd: een veldsterkte ≥ 0,4 μT zal in Diepenveen over grotere afstand van de lijn aanwezig zijn dan bij de lijn naar Bergweide. Niettemin willen EZ en TenneT ook het deel van de Bergweide-lijn langs Colmschate Noord verkabelen. Maar als gemeentelijk geldgebrek fasering noodzakelijk maakt, ligt het in de rede aan verkabeling in Diepenveen prioriteit te geven; ook al omdat de te verkabelen lengte in Diepenveen ± 1,5 km is en in Colmschate Noord ± 2,5 km.

Netkaart http://geodata.rivm.nl/netkaart.html

Zie ook https://www.kennisplatform.nl/waarom-kunnen-niet-alle-hoogspanningslijnen-ondergronds

Site voor de liefhebbers van hoogspanning: http://www.hoogspanningsnet.com

Vereniging gemeentelijk platform hoogspanning: http://www.platformhoogspanning.nl/default.aspx

 

NB: het volgende bericht kregen we van de Veiligheidsregio IJsselland
  
Uit uw mail begrijp ik dat uw huis dichtbij een hoogspanningsmast staat en dat u zich zorgen maakt of de brandweer wel blust als er brand zou zijn.
Ik kan u geruststellen dat de brandweer zeker wel blust. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn en voor zover ik weet wordt daarom zo snel mogelijk contact gelegd met de netbeheerder om de spanning van de mast af te halen. De spanning wordt dan omgeleid en levert geen ongemak op voor omliggende woningen en bedrijven. De brandweer stelt alles in het werk om mensen (en dieren) te redden en de brand zo snel mogelijk te blussen.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd en gerust gesteld te hebben.
 

 Schermafbeelding 2018 02 12 om 21.01.42

Schermafbeelding 2020 02 19 om 095241

In 1953 kwam de hoogspanning in de plaats van de spoorlijn.