kaartje diepenveen

Onder hoogspanning

 

 

 

 

 

Rechtsongelijkheid

Het ministerie en de gemeente erkennen dat er verschillende normen gehanteerd worden voor huizen die vóór 2005 gebouwd werden en huizen die daarna gebouwd zijn. Er is dus sprake van rechtsongelijkheid; vandaar het wetsvoorstel en ons initiatief.

Gezondheid

Hoewel een negatieve invloed op de gezondheid door magnetische velden van de hoogspanning niet wordt uitgesloten, is evenmin aangetoond dat het nadelig is voor de gezondheid. Duidelijk is wel dat huizen moeilijker verkoopbaar zijn omdat potentiële kopers denken dat het ongezond is. 

Gevaar

Hoewel het gevaar van kabelbreuk en zelfs omwaaien van de masten, zoals laatst in Oldebroek erg klein is, kan het niet uitgesloten worden.

Financiering

Uitgangspunt is op dit moment dat netbeheerder TenneT  80% van de verkabelingskosten zal betalen en Gemeenten samen met de Provincies de rest. Het is naar onze mening onlogisch om mensen die in de toekomst eventueel financieel voordeel hebben, te laten meebetalen aan de verkabeling. Als dat al uitvoerbaar is. Ten eerste is het allerminst duidelijk of en wie in het verleden financieel voordeel heeft gehad bij het kopen van het huis vanwege het hoogspanning argument. Ten tweede is niet aantoonbaar dat de verkopers in de toekomst voordeel zullen hebben als er eenmaal verkabeld is. Bovendien is het, voorzover wij weten, niet gebruikelijk dat slechts een deel van de bevolking meebetaalt aan infrastrucurele werken e.d.

Het solidariteitsprincipe.

Het is naar onze mening een heilloze weg om de ene burger wel en de andere niet te laten meebetalen aan verbeteringen die Deventer in de gemeente laat uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan wegonderhoud, het stationsplein, het OV, een nieuw stadhuis of rondwegen waarvan sommigen meer voordeel hebben dan anderen. Het ministerie heeft het vanuit het solidariteitsprincipe dan ook over 'de bewoners' in het algemeen en stelt voor dat de provincies eveneens een deel van de kosten dragen.

Geen gezicht

Er zullen weinig mensen zijn die hoogspanningslijnen in het landschap mooi vinden. Dwars door een dorp (zie foto's) speelt dit des te meer.

 

P2240011